Από σήμερα Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ μπορούν να απευθύνονται για τις εξετάσεις τους και τη συνταγογράφηση φαρμάκων εκτός από τις μονάδες υγείας του ΙΚΑ και στους συμβεβλημένους ιατρούς του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ όλων των ειδικοτήτων. Όταν θα επισκέπτονται τους παραπάνω γιατρούς στα ιδιωτικά τους ιατρεία αρκεί να επιδεικνύουν το βιβλιάριο ασφάλισής τους.

Το μοναδικό δικαιολογητικό που θα πρέπει να έχει ο ασφαλισμένος είναι το βιβλιάριο υγείας του. Οι εξετάσεις θα γίνονται χωρίς καμία επιβάρυνση του ασφαλισμένου όπως και η προμήθεια φαρμάκων.

Οι ασφαλισμένοι μπορούν να ενημερωθούν για τους ιατρούς που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΑΔ και τον ΟΑΕΕ από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ika.gr αλλά και από τα υποκαταστήματα και παραρτήματα του ΙΚΑ. Από την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται και στο τηλεφωνικό κέντρο του ΙΚΑ στον αριθμό 184. Επίσης από το ίδιο κέντρο θα ενημερώνονται για τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια.

Για τις εργαστηριακές εξετάσεις εφόσον αυτές αναγράφονται στα παραπεμπτικά των γιατρών οι ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται και από τα συμβεβλημένα με το ΙΚΑ διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια με άρση του προβλεπόμενου πλαφόν.

Για τη διανομή των συνταγολογίων στους ασφαλισμένους θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Μετά την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης των ατομικών συνταγολογίων θα γνωστοποιηθεί η ημερομηνία έναρξης του νέου τρόπου συνταγογράφησης σε αυτά.

Οι γιατροί του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ θα δέχονται τους ασφαλισμένους στα ιατρεία τους. Για λίγες εβδομάδες και μέχρις ότου οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ παραλάβουν τα ατομικά τους συνταγολόγια, θα συνταγογραφούν στα προσωπικά απλά συνταγολόγια που διαθέτουν, στα οποία θα αναγράφουν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, την ημερομηνία και ώρα εξέτασης, το ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου και του ιατρού, το διακριτικό «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΠΑΔ» ή «ιατρός συμβεβλημένος με τον ΟΑΕΕ», καθώς και τον ειδικό τους αριθμό στον ΟΑΕΕ. Ανάλογη συμπλήρωση θα γίνεται και στα ατομικά έντυπα αναγραφής φαρμάκων σε περίπτωση που απαιτείται η έκδοση συνταγής.

Σε περίπτωση απλής ιατρικής επίσκεψής ο γιατρός είναι υποχρεωμένος να αναγράφει σε διαφορετική σελίδα του ατομικού εντύπου την ημέρα και ώρα εξέτασης, στοιχεία τα οποία θα επιβεβαιώνει ο ίδιος ο ασφαλισμένος ενυπόγραφα, ώστε στο τέλος του μήνα αφού τα υποβάλλουν στο ΙΚΑ να τους καταβάλλεται και η ανάλογη αποζημίωση. Η αμοιβή θα καταβάλλεται από το ΙΚΑ εντός 45 ημερών από την υποβολή της συγκεντρωτικής κατάστασης.

Για τους γιατρούς ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ που δεν επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την άρνησή τους εγγράφως ή ηλεκτρονικά στη διοίκηση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Οι συνταγές αυτές θα εκτελούνται από το σύνολο των συμβεβλημένων με το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ φαρμακείων με επικόληση των ταινιών γνησιότητας (κουπόνια) των χορηγούμενων φαρμάκων με την προϋπόθεση ότι αναγράφονται τα στοιχεία του γιατρού και του ασφαλισμένου και οι αριθμοί ΑΜΚΑ και των δύο. Η εξόφληση γίνεται από το ΙΚΑ με την ίδια διαδικασία που ισχύει έως και σκαι θα εξοφλούνται με τη διαδικασία που με απόλυτη σαφήνεια καθορίζεται στο σχέδιο νόμου, που συζητείται στη Βουλή.

Τα εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα που είναι συμβεβλημένα με το ΙΚΑ, εκτελούν εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις, με παραπεμπτικά ιατρών που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΕΕ ή τον ΟΠΑΔ, εφόσον σε αυτά αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ιατρού και του ασφαλισμένου. Για την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών δεν απαιτείται θεώρηση, ενώ για τη μεταβατική περίοδο δεν ισχύει το ανώτατο προβλεπόμενο όριο εξετάσεων (πλαφόν). Η εκτέλεση των εξετάσεων πιστοποιείται με την υπογραφή του ασφαλισμένου. Στο τέλος κάθε μήνα υποβάλλονται στο ΙΚΑ συγκεντρωτικές καταστάσεις παραπεμπτικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εξόφλησή τους.

Επισημαίνεται ότι για την πληρωμή των φαρμακοποιών, των ιατρών, των διαγνωστικών κέντρων και των εργαστηρίων, έχει κατατεθεί σχετική ρύθμιση από την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2011 κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Υγείας, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής, την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011. Στη ρύθμιση προβλέπεται η νομιμοποίηση της πληρωμής από το ΙΚΑ κάθε ιατρικής πράξης (απλές εξετάσεις, διαγνωστικές και παρακλινικές εξετάσεις, φάρμακα) που γίνεται για ασφαλισμένους του από 7 Φεβρουαρίου 2011 και εφεξής.