Νέα παράταση έως τις 11 Φεβρουαρίου στην περαίωση για τη ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Από τον Μάρτιο αναμένονται εξονυχιστικοί έλεγχοι σε όσους αρνήθηκαν να υπαχθούν στη ρύθμιση.