Μικρή εκροή ύψους 1,7 δισ. ευρώ καταγράφηκε τον Απρίλιο από το απόθεμα των καταθέσεων που διατηρούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά στις ελληνικές τράπεζες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο τέλος Απριλίου οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών υποχώρησαν στα 162,3 δισ. ευρώ από τα 164 δισ. ευρώ που είχαν φθάσει στο τέλος Μαρτίου.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι καταθέσεις παρέμειναν αυξημένες κατά περίπου 8% σε σύγκριση με το κατώτατο επίπεδο στο οποίο είχαν υποχωρήσει (150,6 δισ. ευρώ) τον Ιούνιο του 2012.

Η εκροή των καταθέσεων τον Απρίλιο δεν αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο καθώς παρατηρήθηκε σε όλες σχεδόν χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας (Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία).

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται κατά κύριο λόγο με την κρίση στην Κύπρο το «κούρεμα» των καταθέσεων που επιβλήθηκε, καθώς και τα περιοριστικά μέτρα στην κίνηση κεφαλαίων.