Γράφει ο Νίκος Παναγιωτόπουλος

Μετά από σοβαρές καταγγελίες για "κυκλώματα" που είχαν στήσει παράνομο εμπόριο με ελληνικές βίζες, με παράτυπη χορήγηση θεωρήσεων από το Προξενικό Γραφείο Κιέβου, καθώς και περιστατικών ακύρωσης θεωρήσεων εκδόσεως Προξενικού Γραφείου Κιέβου από ετέρους μας στο Schengen, δόθηκε εντολή διενέργειας ΕΔΕ από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
Τον Απρίλιο παραδόθηκε το σχετικό Πόρισμα με το οποίο καταλογίζονται πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες σε δύο υπαλλήλους, οι οποίοι κλήθηκαν σε απολογία για τα αποδιδόμενα σε αυτούς παραπτώματα. 

Η διεύθυνση προσωπικού του ΥΠΕΞ στις 5 Απριλίου με έγγραφο της, διαβίβασε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και στην Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας το πόρισμα, μαζί με το συνοδευτικό υλικό.

Επίσης, υπήρξε ενημέρωση από τον αρμόδιο Γενικό Διευθυντή,  από τις 11 Απριλίου, και του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.

Ο ένας εκ των εμπλεκόμενων  απολογήθηκε, ενώ ο δεύτερος ζήτησε κι έλαβε παράταση υποβολής απολογητικού υπομνήματος.

Οι εν λόγω υπάλληλοι, με απόφαση επιστρέφουν στην κεντρική υπηρεσία, το τρίτο δεκαήμερο Μαΐου, και θα αντικατασταθούν το πρώτο δεκαήμερο Ιουνίου.

Επίσης αντικαθίσταται και ο Πρέσβυς, που επιστρέφει το δεύτερο δεκαήμερο Ιουνίου.