Επιστρέφουν από την Ελβετία 118 αργυρά νομίσματα, που είχαν κατασχεθεί τον Νοέμβριο 2011 στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας.
Τα αρχαία κατεσχέθησαν εις χείρας του Κωνσταντίνου Βανχεερσβιγγελς, βέλγου υπηκόου και μονίμου κατοίκου Ελλάδας.

Πρόκειται για 105 αργυρά τετρώβολα και 13 αργυρά τετράδραχμα, πιθανότατα τμήμα ή σύνολο νομισματικού θησαυρού, που χρονολογείται στο πρώτο μισό του 4ο π.Χ. αιώνα.

Αμέσως μετά την ενημέρωση της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού από πλευράς των Τελωνειακών Αρχών, ξεκίνησαν οι απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να επιστρέψουν τα νομίσματα. Η Ελλάδα έχει συνάψει με την Ελβετία διμερή συμφωνία «περί εισαγωγής, διαμετακόμισης και επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών», γεγονός που αποτέλεσε ένα ισχυρό εργαλείο για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσης. Με το διορισμό πληρεξουσίου δικηγόρου του ελληνικού δημοσίου, τη συνεργασία της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βέρνη, του Ομοσπονδιακού Γραφείου Πολιτισμού καθώς και των τελωνειακών αρχών των δύο χωρών, επετεύχθη η εξωδικαστική επίλυση του θέματος και ξεκίνησαν οι διατυπώσεις της επιστροφής του ιδιαιτέρως σημαντικού νομισματικού θησαυρού.

Τα νομίσματα που μεταφέρονται σήμερα αεροπορικώς από τη Ζυρίχη με τη συνοδεία αρχαιολόγου της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών, θα παραδοθούν στο Νομισματικό Μουσείο της Αθήνας.