Το ποσό των 118.450.591 ευρώ θα χορηγηθεί σε 180.000 περίπου δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών, κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, υπέγραψε την απόφαση για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου, συνολικού ποσού 118.450.591,86 ευρώ. Οι δικαιούχοι ανέρχονται σε 180.000 περίπου και η καταβολή των επιδομάτων θα γίνει άμεσα από τους Δήμους της χώρας.