«Ταβάνι» στα κονδύλια που θα χορηγηθούν το επόμενο έτος στα υπουργεία και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις βάζει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Σήμερα εστάλη σε όλους τους φορείς η εγκύκλιος για τον προϋπολογισμό του 2014 η οποία περιλαμβάνει δεσμευτικά ανώτατα όρια δαπανών ανά φορέα, τα οποία σύμφωνα με το μνημόνιο δεν επιτρέπεται να ξεπεραστούν. Συγκρινόμενα με το 2013 τα κονδύλια για το επόμενο έτος είναι μειωμένα κατά 5,1 δισ. ευρώ, ενώ δεν αποκλείεται η περαιτέρω μείωσή τους εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο.

Οι φορείς έχουν περιθώριο μέχρι τις 15 Ιουλίου να στείλουν αναλυτικούς πίνακες με την κατανομή των δαπανών τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Οι πίνακες θα περιλαμβάνουν και προϋπολογισμό κάθε νομικού προσώπου που εποπτεύουν (ΔΕΚΟ νοσοκομεία, ταμεία κλπ). Αναλυτικά στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων πρέπει να είναι ειλικρινής και ακριβής και να μην υπερεκτιμά ή υποεκτιμά τα πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις.

Η μη τήρηση των αρχών αυτών κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του Προϋπολογισμού συνιστά ουσιώδη παράβαση της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Τα Υπουργεία, στο πλαίσιο άσκησης της εποπτείας στους φορείς της αρμοδιότητάς τους, θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι αρχές αυτές τηρούνται από τους τελευταίους.