Τηλεφωνική έρευνα με στόχο την κατανόηση των προσδοκιών και των αντιδράσεων  των φοιτητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ στη χώρα μας διεξήγαγε το υπουργείο Παιδείας το μήνα Δεκέμβριο και στις αρχές Ιανουαρίου. Τα αποτέλεσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι φοιτητές των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ φαίνονται διατεθειμένοι να δεχτούν αδιαμαρτύρητα τις επικείμενες αλλαγές, δηλώνουν δυσαρεστημένοι πλέον με τη λειτουργία και το ρόλο των παρατάξεων και ζητούν ανταπόκριση των σχολών και των πτυχίων τους στην αγορά εργασίας.

Η πλειοψηφία των φοιτητών συμφωνούν ότι είναι αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα της εκπαίδευσης με τα ισχυρά ποσοστά 97,4% και 97% αντίστοιχα. Ωστόσο αμφιβάλλουν για το αν θα μπορέσουν οι αλλαγές να εφαρμοσθούν στο σύνολό τους. Συγκεκριμένα μόλις το 3,9 των φοιτητών σε Ανώτατα Ιδρύματα πιστεύει ότι όλες οι αλλαγές θα εφαρμοσθούν με το 72,9% να θεωρεί πιθανή τη μερική εφαρμογή τους. Αντιστοίχως το 2,9% των φοιτητών των ΤΕΙ βλέπει πιθανή την ολοκληρωτική εφαρμογή των αλλαγών με το 72,5% να συμφωνεί ότι η μερική εφαρμογή είναι το πιο εύκολο σενάριο.

Σε ανοιχτή ερώτηση της έρευνας του υπουργείου Παιδείας οι φοιτητές των πανεπιστημίων θεωρούν ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης την έλλειψη σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής. Ακολουθούν η έλλειψη συνεργασίας με τους καθηγητές λόγω αδιαφορίας, τα κακογραμμένα συγγράμματα, καθηγητές που δεν γνωρίζουν επαρκώς το αντικείμενό τους, οι απουσίες των καθηγητών, οι καταλήψεις, οι ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό, η ελλιπής χρηματοδότηση από το κράτος, ο τρόπος λειτουργίας και η επιρροή των φοιτητικών παρατάξεων καθώς και η χαλαρότητα στην τήρηση του προγράμματος των σπουδών.

Ανεπαρκή θεωρούν οι φοιτητές την ανταπόκριση των σπουδών και των πτυχίων τους στην αγορά εργασίας. Το 81% και το 54,2% των σπουδαστών στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αντίστοιχα απαντά πως λίγο έως καθόλου τα πανεπιστήμια ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αρνητική είναι η αξιολόγηση των φοιτητικών παρατάξεων ως προς τη στάση τους στα θέματα που αφορούν το πανεπιστήμιο. Στις τελευταίες φοιτητικές εκλογές συγκεκριμένα μόλις το 38,6 το συνόλου πήγε να ψηφίσει.

Ως αιτία της χαμηλής συμμετοχής ή και της αποχής οι σπουδαστές των ΑΕΙ – ΤΕΙ θεωρούν ότι φταίει η απαξίωση της πολιτικής γενικότερα ενώ ως δεύτερη πιο δημοφιλής αιτία παρουσιάζουν την έλλειψη εμπιστοσύνης στο σημερινό φοιτητικό κίνημα και στους εκπροσώπους του. Όσον αφορά τις καταλήψεις κρίνουν ότι θα πρέπει να επιτρέπονται ως έσχατη μορφή αντίδρασης των φοιτητών όταν θίγονται τα δικαιώματά τους.

Σε ερώτηση του υπουργείου Παιδείας για το εάν προτιμούν ΑΕΙ με πολλούς φοιτητές/εισακτέους και χαμηλότερη ποιότητα ή ΑΕΙ με λιγότερους φοιτητές/εισακτέους και υψηλότερη ποιότητα το 71,4% των φοιτητών στα Πανεπιστήμια απαντά ναι στην εισαγωγή λιγότερων φοιτητών με το 15% να διαφωνεί. Το 65,6% των φοιτητών στα ΤΕΙ επίσης προτιμά την εισαγωγή λιγότερων με το 23,7% να προτιμά την εισαγωγή περισσότερων σπουδαστών έστω κι αν αυτό επιδρά αρνητικά στην ποιότητα.

Οι φοιτητές αξιολόγησαν θετικά τον 1ο άξονα των προτάσεων του υπουργείου που αφορά στη νέα ταυτότητα με νέα ηγεσία και ενίσχυση της αυτοδιοίκησης των ΑΕΙ. Εκτιμούν θετικά το γεγονός ότι θα μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγουν τους καθηγητές που διδάσκουν σε ιδρύματα του εξωτερικού, ότι ένα μέρος της δημόσιας χρηματοδότησης θα κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση την ποιότητα και τα επιτεύγματά τους, το ότι η πλήρης οικονομική διαχείριση θα περιέλθει στα ίδια τα ιδρύματα. Αρνητικά ωστόσο εκτιμούν την ανάθεση αρμοδιότητας χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης σε ανεξάρτητη αρχή έναντι αντί του υπουργείου, τη χωροταξική αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων με συγχωνεύσεις και κατάργηση τμημάτων καθώς και την κατάργηση προσωρινού ωρομίσθιου διδάσκοντα στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στα “Πτυχία με αντίκρισμα”. Ηχηρό ναι, με 88,6% στα ΑΕΙ και 89,3% στα ΤΕΙ, στη θεσμοθέτηση σε κάθε πανεπιστήμιο μεταπτυχιακών σπουδών και μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων. Υπέρ και των κινήτρων για τη δημιουργία προγραμμάτων που θα συνδέονται άμεσα με την αγορά εργασίας.

Τέλος ο τρίτος άξονας που εστιάζει στην ενίσχυση του διεθνούς χαρακτήρα και της διεθνούς παρουσίας των Ιδρυμάτων. Συγκεκριμένα στη χρηματοδότηση σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα με κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού σε τομείς το 87,2% των φοιτητών στα ΑΕΙ και το 92,4% των φοιτητών στα ΤΕΙ απαντά ότι θα ωφεληθεί.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε απο την Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Διενεργήθηκε πανελλαδικά σε 1002 πολίτες, 400 φοιτητές και 445 γονείς μαθητών του γυμνασίου και λυκείου.