Την θεσμοθέτηση  κοινωνικών συνεταιρισμών αποφυλακισθέντων, με στόχο την ομαλή κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων μετά την οριστική απόλυσή τους από τις φυλακές εξετάζει το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Για τον λόγο αυτό,  ο ειδικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Μαρ. Σκανδάμης απέστειλε έγγραφο στην υπουργό Εργασίας Λούκα Κατσέλη με το οποίο ζητεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί η συγκεκριμένη δράση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι η ομαλή επανένταξη των αποφυλακισθέντων αποτελεί προτεραιότητα του υπουργείου Δικαιοσύνης, καθώς είναι δεδομένο ότι "οι αποφυλακισθέντες αποτελούν μια ευάλωτη κοινωνική ομάδα, η οποία αντιμετωπίζει έντονα τα φαινόμενα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, θεωρούμε ότι η επαγγελματική ενσωμάτωση και κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζόμενων αποτελεί την αναγκαία οδό για την πρόληψη από την τέλεση νέων εγκλημάτων, για την άρση των κοινωνικών προκαταλήψεων, αλλά και την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Ένας από τους τρόπους που μπορεί να συμβάλλει στους στόχους αυτούς είναι και η ενσωμάτωσή τους στο πλαίσιο της κοινωνικής οικονομίας".

Ο κ. Σκανδάμης στο έγγραφό του υπενθυμίζει ότι παρόμοιο μοντέλο έχει προβλεφθεί για τη στήριξη των ατόμων με ψυχικές διαταραχές, που αφορά τη δημιουργία των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) οι οποίοι έχουν ευρεία δυνατότητα δραστηριοτήτων.