Ευρεία σύσκεψη, με τη συμμετοχή των υπουργών Εργασίας και Δημόσιας Τάξης, θα παραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί της Τετάρτης στο υπουργείο Εργασίας για την αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο θα βρεθεί ο προγραμματισμός και η εφαρμογή του επιχειρησιακού πλαισίου των δράσεων των δύο υπουργείων και των αρμόδιων φορέων τους για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, καθώς και άλλων μορφών παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.