Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στην σύσκεψη των φορέων στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δήλωσε ότι σέβεται απόλυτα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του «συνέρχεσθαι» κάθε Έλληνα πολίτη για να διαμαρτύρεται και να διαδηλώνει την αντίθεσή του προς τις πολιτικές με τις οποίες αδικείται και διαφωνεί.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ ούτως ή άλλως πρόκειται για ένα δημοκρατικό δικαίωμα που υπόκειται σε συνταγματικούς περιορισμούς και ρυθμίζεται νομοθετικά, άρα το μείζον ζήτημα είναι αφενός η εφαρμογή του ισχύοντος νόμου και αφετέρου η νομοθετική θέσπιση ενός πλαισίου σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των πορειών και διαδηλώσεων στην Πρωτεύουσα και τις άλλες μεγάλες πόλεις.

«Η διαμόρφωση μιας κουλτούρας που θα επιβάλει τον "αυτοπεριορισμό και τον αλληλοσεβασμό", όσων ασκούν το δικαίωμα της διαδήλωσης, που όμως θα επιτρέπει την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και την εύρυθμη λειτουργία της δοκιμαζόμενης αγοράς στο κέντρο της Αθήνας, είναι ένα πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου τουλάχιστον από το 2001.

Η άσκηση αυτού του δικαιώματος πρέπει πάντοτε να σέβεται τα όρια της νομιμότητας και της ευπρέπειας και το κυριότερο να μην είναι στενά συντεχνιακή, αλλά να λαμβάνει υπ' όψιν και τις ανάγκες των υπολοίπων ομάδων της κοινωνίας, που επιθυμούν να κινούνται, να εργάζονται και να ζουν ελεύθερα» αναφέρει.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ στηρίζει την πρωτοβουλία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη κ. Νίκου Δένδια που δεν στοχεύει τόσο στην αυστηροποίηση του ισχύοντος νόμου, αλλά στην θέσπιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα οριοθετεί κανόνες και θα ρυθμίζει επιτέλους αποτελεσματικά το θέμα των πορειών και των διαδηλώσεων.

«Το ελληνικό εμπόριο δεν παρεμβαίνει στην διαδικασία να προσδιορίσει τον τρόπο και το όριο των ολιγάριθμων ή πολυάριθμων συγκεντρώσεων, αλλά πιστεύει ότι η δέσμη των συγκεκριμένων προτάσεων του σχεδίου νόμου έχει ως ζητούμενο να εφαρμοστεί ο οργανωμένος τρόπος κινητοποιήσεων που εφαρμόζουν τα πολιτικά κόμματα, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων, με ένα αρχικό σχεδιασμό διαδρομής και διάρκειας, με την κατάληψη μιας λωρίδας, αλλά κυρίως με την σωστή περιφρούρηση.

Η στατιστική μας δείχνει ότι από τις 796 διαδηλώσεις, συγκεντρώσεις και πορείες το 2012 στην Αττική, οι 661 πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της Αθήνας, περιορίζοντας την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων.

Είμαστε βέβαιοι ότι όλοι πλέον κατανοούμε την ανάγκη να διατηρείται ένα ελάχιστο κοινωνικής συνεννόησης που θα διασφαλίζει την ομαλότητα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής στα κέντρα των μεγάλων πόλεων και ιδιαίτερα της Αθήνας, χωρίς τον αποκλεισμό τους τις ημέρες και ώρες των πάσης φύσεως κινητοποιήσεων.

Η ΕΣΕΕ ως εργοδοτικός συνδικαλιστικός φορέας και κοινωνικός εταίρος με σεβασμό στο Σύνταγμα, τους πολίτες καταστηματάρχες και καταναλωτές είναι πάντα στη διάθεση της Πολιτείας να συμβάλει σε έναν εποικοδομητικό κοινωνικό διάλογο, για την εξεύρεση μίας πολιτικής λύσης με κοινωνική συνεννόηση» καταλήγει η ανακοίνωση.