Επιστολή προς τους μετόχους απέστειλε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Αλέξανδρος Τουρκολιάς καλώντας τους να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλάιου της τράπεζας.

«Με την επιτυχή ολοκλήρωση της κεφαλαιακής της ενίσχυσης, η Εθνική Τράπεζα  θα διευρύνει τις δυνατότητες που έχει να συμβάλει στην εξέλιξη της εθνικής οικονομίας, τόσο στο περιβάλλον της χώρα μας όσο και στην ευρύτερη περιφερειακή αγορά, στην οποία είναι επιτυχώς τοποθετημένη», αναφέρει, στην επιστολή του προς τους μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΤΕ ο κ. Τουρκολιάς.

Σύμφωνα με τον κ. Τουρκολιά «η παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, όπως και για τις άλλες συστημικές τράπεζες, είναι διαφορετική έναντι των άλλων αυξήσεων στο παρελθόν», καθώς όπως λέει, οι τράπεζες καλούνται να εξασφαλίσουν, μέσω συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα και μόνο, τουλάχιστον το 10% του ποσού της ανακεφαλαιοποίησης που τους αντιστοιχεί.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής επισημαίνει ακόμη πως «η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας και εν γένει η ανακεφαλαιοποίηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, με δεδομένα τα προβλεπόμενα από την νομοθεσία δικαιώματα για τους συμμετέχοντες επενδυτές του ιδιωτικού τομέα στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατό, συνεκτιμώμενης και της πιθανούς ανάκαμψης της εθνικής οικονομίας, να συμβάλλουν εν μέρει στην αντιστάθμιση των επιπτώσεων της ύφεσης και της εν γένει οικονομικής κατάστασης της χώρα μας τα τελευταία χρόνια, που ως γνωστόν επηρέασε και την οικονομική θέση των μετόχων».

Αναφέρει πάντως πως «η απόφαση είναι δική σας (σ.σ. των μετόχων) και πρέπει να ληφθεί μόνον μετά την συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων και κατόπιν μελέτης του εγκεκριμένου Ενημερωτικού δελτίου. Η Τράπεζα συλλογικά, συνειδητά και υπεύθυνα σχεδιάζει το αύριο».

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ξεκίνησε στις 30 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 13 Ιουνίου 2013.