Οι δαπάνες της της Αρχιεπισκοπής και των Μητροπόλεων της Εκκλησίας συζητήθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε, επίσης, το θέμα των δαπανών.

Όπως ανακοινώθηκε, το 2012 δαπανήθηκαν 106.073.854,17 ευρώ για τη συντήρηση και τη λειτουργία των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων και για φιλανθρωπικούς και κοινωνικούς σκοπούς.

«Η Εκκλησία της Ελλάδος ασκεί τεράστιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο προς ανακούφιση των πασχόντων και αναξιοπαθούντων αδελφών μας, το οποίο επιτελείται με 700 περίπου Ιδρύματα στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και τις Ιερές Μητροπόλεις.

Παράλληλα, με την μέριμνα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των Μητροπόλεων, προσφέρονται με αγάπη και διάκριση, καθημερινά, περισσότερες από 50.000 μερίδες φαγητού, σε συνανθρώπους μας ημεδαπούς και αλλοδαπούς, που καταφεύγουν στα συσσίτια της Εκκλησίας» αναφέρει η Ιερά Σύνοδος.

Tέλος, στις 15, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου 2013 ορίσθηκε να συγκληθεί η ετήσια συνεδρίαση της Ιεραρχίας με θέμα «Ο ρόλος του θεσμού της οικογένειας στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία».