Ο περιορισμός στις θέσεις εφημερίων, που πρέπει να ακολουθήσουν την αναλογία 5 προς 1, δηλαδή ανά πέντε, που φεύγουν, ένας να διορίζεται, δημιουργεί προβλήματα και στην Εκκλησία. Στην αρχιεπισκοπή υπάρχουν, ήδη, περίπου 50 αιτήσεις για χειροτονία.

Δεν υπάρχει, όμως, περίπτωση να δοθούν θέσεις σε όλους. Έτσι, στελέχη της αρχιεπισκοπής λένε ότι όσοι επιθυμούν να χειροτονηθούν χωρίς να πληρώνονται, και έχουν ήδη εργασία, την οποία θέλουν να διατηρήσουν για βιοπορισμό, αν υπάρχει κώλυμα στην εργασία τους, μπορούν να μη φορούν το ράσο.

Σύμφωνα με πηγές της αρχιεπισκοπής, αυτό ισχύει και σήμερα, για ορισμένες κατηγορίες, όπως για παράδειγμα, για τους γιατρούς, που δεν μπορούν, φυσικά, να μπαίνουν στο χειρουργείο με τα ράσα, ή και για τους στρατιωτικούς γιατρούς.

Δηλαδή, η Εκκλησία «κατ΄οικονομίαν» επιτρέπει κατά την ώρα της εργασίας τους να μη φορούν το ράσο, εφόσον υπάρχουν κωλύματα, από την εργασία τους.

Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Αρχιεπισκοπής Χάρης Κονιδάρης, σε γραπτή δήλωσή του σχετικά με το θέμα των κληρικών που ασκούν παράλληλα και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επισημαίνει: «Προς αποφυγήν παρανοήσεων διευκρινίζεται ότι ουδέποτε ο Αρχιεπίσκοπος ούτε οιοσδήποτε εκ των συνεργατών του, πρότεινε ή αποδέχτηκε την κατάργηση του ράσου για όσους, παράλληλα με το λειτούργημα του κληρικού, ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συμβατή φυσικά με αυτό. Όμως σε περιπτώσεις ειδικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, όπως παράδειγμα αυτή του ιατρού χειρουργού, το όλον ζήτημα κρίνεται εξατομικευμένα και κατ΄ οικονομίαν, όπως άλλωστε συνέβαινε και στο παρελθόν»