Τα αποτελέσματα της  αξιολόγησης 6 διαγωνισμών ανάθεσης Προγραμμάτων κατάρτισης περιμένουν εδώ και δύο χρόνια τα  250 πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Όπως τόνισαν σε σημερινή συνέντευξη Τύπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Εταιρειών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που υποστήριξαν ότι η καθυστέρηση στην πρόοδο των διαγωνιστικών διαδικασιών έχει τον κίνδυνο της απώλειας κοινοτικών πόρων.

Ο πρόεδρος του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ., κ. Παπαδημητρίου, δήλωσε ότι με παρέμβαση της Υπουργού Εργασίας  Λούκας Κατσέλη, ολοκληρώθηκαν 2 διαγωνισμοί που αφορούν Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων στα "Πράσινα Επαγγέλματα" και στα Επαγγέλματα Τουρισμού εκκρεμεί όμως η ολοκλήρωση των διαδικασιών κατακύρωσης και η σύναψη των σχετικών συμβάσεων. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται και η αξιολόγηση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων για τους υπόλοιπους 4 διαγωνισμούς, οι οποίες παραμένουν ακόμη κλεισμένες στις κούτες τους.

Οι Διαγωνισμοί που εκκρεμούν αφορούν στα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων στο πλαίσιο του ΕΠ ΑΝΑΔ 2007-2013 και όπως τόνισε κ. Γιάννης Παπαδημητρίου έχει εξαντληθεί κάθε περιθώριο οικονομικής επιβίωσης των ΚΕΚ με επιπτώσεις και στην ευρύτερη οικονομία, καθώς η αναστολή της προόδου των υπό κρίση Διαγωνισμών επιφέρει συνέπειες στους χιλιάδες εργαζόμενους και εκπαιδευτές που απασχολούνται σε αυτά αλλά και στην ευρύτερη αγορά αφού τα προγράμματα αυτά αφορούν στην κατάρτιση 63.300 ανέργων σε όλη τη χώρα.

Ο πρόεδρος του ΕΛ.Σ.Ε.Κ.Ε.Κ. αναφέρθηκε στις προτάσεις που υπέβαλαν στην Υπουργό Εργασίας για την ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης,

Οι προτάσεις των ιδιοκτητών των ΚΕΚ εστιάζουν στη βελτίωση, την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών προκήρυξης, επιλογής αναδόχων και υλοποίησης των Προγραμμάτων ΣΕΚ για άνεργους και εργαζόμενους, με κεντρικό άξονα την αναμόρφωση του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΣΔΕΚ).

Ο κ. Παπαδημητρίου ζήτησε επίσης την αναθεώρηση των κριτηρίων και των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής στους διαγωνισμούς για ορισμένα ΚΕΚ που καλύπτουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ.

Αναφέρθηκε ακόμη στον κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος από τους 10.000 περίπου πιστοποιημένους εκπαιδευτές, να χάσουν την πιστοποίηση διότι δεν έχουν συμπληρώσει τον αναγκαίο αριθμό ωρών λόγω της μη ανάθεσης των προγραμμάτων, και ζήτησε από το ΕΚΕΠΙΣ να αντιμετωπίσει με ευαισθησία το ζήτημα.