Η ΕΥΔΑΠ με ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο Αθηνών διευκρινίζει ότι η ακίνητη περιουσία που αναφέρεται στο ΦΕΚ 1020/25-4-2013 με το τοπωνύμιο «Διυλιστήρια ΕΥΔΑΠ» δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας.

Η εταιρεία προέβη στη συγκεκριμένη ανακοίνωση με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, χωρίς αντάλλαγμα, στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ).