Την αποχώρηση 26.543 δημοσίων υπαλλήλων μέσα στους επόμενους 18 μήνες ή 1.500 περίπου σε μηναία βάση ζητεί η τρόικα από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιοποίησε το βράδυ της Τετάρτης το ΔΝΤ στη δημόσια διοίκηση οι μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να γίνουν πραγματικότητα, καθώς η παροχή σημαντικών δημόσιων υπηρεσιών παρεμποδίζεται από την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, κάτι που γίνεται ιδιαίτερα ευκρινές στον τομέα των εσόδων.

«Μετά από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να τηρήσουν τη δέσμευσή τους και να απολύσουν τους υπαλλήλους που δεν αποδίδουν. Με τον τρόπο αυτό η κυβέρνηση θα ανοίξει θέσεις εργασίας για εξειδικευμένο προσωπικό», σημειώνεται στην έκθεση.

Το συνολικό προσωπικό του δημοσίου σύμφωνα με την έκθεση του ΔΝΤ θα μειωθεί από τις 727.458 το 2012, στις 691.493 το 2013, στις 664.950 το 2014, στις 643.367 το 2015 και στις 624.000 το 2016.

Οι ελληνικές Αρχές έχουν δεσμευθεί πως θα :

-Εξασφαλίσουν ότι σωρευτικά 12.500 υπάλληλοι έχουν τοποθετηθεί στο σχήμα κινητικότητας της εργασίας έως τέλη Ιουνίου 2013 και 25.000 υπάλληλοι μέχρι το Δεκέμβριο του 2013.

-Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για 450.000 υπαλλήλους (σωρευτικά) έως Ιούνιο 2013

-Ολοκληρώσουν σχέδια στελέχωσης για όλους τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης έως το Δεκέμβριο 2013;

-Ολοκληρώσουν την αξιολόγηση μεμονωμένων υπαλλήλων έως το Δεκέμβριο 2013.

-Καθορισθούν μέχρι τον Ιούνιο του 2013 λεπτομερή σχέδια προσλήψεων για το 2013 σε διαβούλευση με ΕΕ-ΕΚΤ - ΔΝΤ.