Οριστική λύση στο μείζον θέμα που είχε προκύψει με τη δικαστική απόφαση, η οποία έθετε εκτός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων τους επιτυχόντες ΑΣΕΠ της Αγροτικής Τράπεζας, δίνει το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με νομοθετική ρύθμιση, την οποία προωθεί άμεσα ο αρμόδιος υπουργός, Αντώνης Μανιτάκης, απορροφώνται τόσο οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 8Κ όσο και οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ, οι οποίοι ύστερα από προσφυγές των 8Κ που δικαιώθηκαν, είχαν τεθεί αυτομάτως εκτός ΙΚΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθετική ρύθμιση Μανιτάκη, "Ρυθμίσεις διορισμών και πλήρωσης θέσεων των φορέων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από τους επιτυχόντες των προκηρυχθεντων από το ΑΣΕΠ διαγωνισμών με τις Προκηρύξεις 8Κ/2008 και 9Κ/2008", οι επιτυχόντες του διαγωνισμού 9Κ/2008, οι οποίοι απολύθηκαν, μετά τις 2303, 2304,2305,2307,2308,2309,2312,2313,2314/2012 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα σε φορείς του υπουργείου Εργασίας.

Οι προσλήψεις θα γίνονται, κατά τη σειρά του σχετικού πίνακα κατάταξης μετά την πρόσκληση για διορισμό των επιτυχόντων του διαγωνισμού 8Κ/2008, στις κενές οργανικές θέσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.