Νέες θέσεις ανοίγουν για είκοσι δύο υποψηφίους φύλακες και νυχτοφύλακες σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους της Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας.
 
Πρόκειται για συμβάσεις επτάμηνης διάρκειας, οι οποίες απευθύνονται αποκλειστικά σε ανέργους νέους έως και 35 ετών από τους καταλόγους του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στον Πολιτισμό.


Συγκεκριμένα, ο φορέας Στήριξη ΑΜΚΕ, έχοντας συνάψει συμβόλαιο συνεργασίας με την 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, με έδρα την Ηλεία, πρόκειται να προσλάβει επτά φύλακες με την προθεσμία να ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου 2013, ενώ ο φορέας Πράσινο - Μπλε, με έδρα την Αιτωλοακαρνανία, προτίθεται να καλύψει συνολικά δέκα πέντε (15) θέσεις.

TAGS