Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση τριών θέσεων μελών του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων απευθύνει το υπουργείο Οικονομικών.

Όπως επισημαίνει, οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα Ανοιχτής Διακυβέρνησης, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν και τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα υποβολής υποψηφιότητας.

Καταληκτική ημερομηνία είναι η 18η Ιουνίου 2013.