Το υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει τους δήμους της χώρας με το ποσό των 19.200.000 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση, για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με την απόφαση, που υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, το ποσό αυτό κατανέμεται από τον λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων (ΚΑΠ).