Με βάση τα αποθεματικά των Ταμείων, αλλά και με τον αριθμό των ατόμων που βγαίνουν σε σύνταξη, θα υπολογίζεται πλέον το εφάπαξ για χιλιάδες ασφαλισμένους που βγαίνουν στη σύνταξη.

Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο, οι αλλαγές έρχονται από το 2014 και θα επηρεάσουν όσους βγουν σε σύνταξη από αυτό το έτος και έπειτα.

Με βάση τη μνημονιακή δέσμευση της χώρας το εφάπαξ από βοήθημα όπως ονομάζεται σήμερα θα μετατραπεί σε ό,τι αφορά υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών σε έντοκη επιστροφή των εισφορών που έχουν καταβάλει.

Για τον καθορισμό του εφάπαξ θα λαμβάνονται πλέον υπόψη τα έσοδα των Ταμείων ανά έτος, οι παροχές και τα έξοδά τους, αλλά και το πλήθος των αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Έτσι τα ποσά μπορεί να πέφτουν τη μια χρονιά στις 10.000 και την επόμενη να ανεβαίνουν στις 20.000 ευρώ.