Την εκπόνηση και υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανεργίας στη Δυτική Μακεδονία καθώς και θεσμικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας ζητά από το υπουργείο Εργασίας η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σε επιστολή του προς τον αρμόδιο υπουργό Γιάννη Βρούτση ο περιφερειάρχης Γιώργος Δακής παραθέτει τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία η Δυτική Μακεδονία παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας στην Ελλάδα ενώ παράλληλα είναι η πρώτη περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ανεργία των νέων ηλικίας έως 25 ετών (με 72,5%), η πέμπτη στην Ευρώπη ως προς τα συνολικά ποσοστά ανεργίας (με 29,9), η δεύτερη ως προς την ανεργία των γυναικών (με 36,8%) και η ένατη ως προς την ανεργία των ανδρών (με 25,1%).