Δεκατρείς χιλιάδες λιγότεροι εκπαιδευτικοί θα διδάσκουν την επόμενη χρονιά  στα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με το «Έθνος», αιτίες οι μεγάλες περικοπές στον αριθμό πρόσληψης αναπληρωτών καθώς και οι χιλιάδες συνταξιοδοτήσεις.

Πιο αναλυτικά αυτούς οι περίπου 6.000 (3.500 στη δευτεροβάθμια και 2.500 στην πρωτοβάθμια) θα συνταξιοδοτηθούν, ενώ οι υπόλοιποι είναι αναπληρωτές που φέτος δεν θα προσληφθούν. Ο αριθμός τους ανέρχεται κοντά στους 7.000.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αρκετοί μόνιμοι θα μετατεθούν υποχρεωτικά, όπως προβλέπει ο νέο νόμος, είτε σε σχολεία της ίδιας περιφέρειας είτε σε άλλες περιοχές της χώρας, ανάλογα με τις ανάγκες.

Την κατάσταση αναμένεται να δυσχεράνει και η προοπτική των μηδαμινών προσλήψεων σε μόνιμο προσωπικό.

Εκπαίδευση, ένα από τα μεγάλα θύματα της κρίσης...