Συνολικά 59 στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, που υπηρετούν σε τμήματα συνοριακής φύλαξης, εκπαιδεύτηκαν στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο τριών δεκαήμερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στο διάστημα Απριλίου-Ιουνίου 2013.

Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Βορείου Ελλάδας, στο πλαίσιο προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων. Εντασσόταν δε, στο γενικότερο εθνικό πρόγραμμα δράσεων διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών, της περιόδου 2007– 2013.

Το διδακτικό προσωπικό αποτέλεσαν εμπειρογνώμονες–στελέχη του Οργανισμού της FRONTEX, του νομικού σύμβουλου του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Θεσσαλονίκης, καθώς και εμπειρογνώμονες αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας, που χειρίζονται συναφή ζητήματα.

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες έλαβαν αναλυτικές πληροφορίες για τα έγγραφα νομιμοποίησης της παραμονής στην Ελλάδα, στο χώρο Σένγκεν, αλλά και τον έλεγχο γνησιότητας αυτών (θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση), την ταυτοποίηση της υπηκοότητας ατόμων και τη λειτουργία μηχανισμού EURODAC, τις συνθήκες κράτησης, τα δικαιώματα των αλλοδαπών, τις συμφωνίες επανεισδοχής, την παραλαβή αίτησης ασύλου, τη μεταχείριση, τα δικαιώματα και την κράτηση ατόμων που αιτούνται άσυλο μετά τη είσοδο τους στη χώρα, την εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου και τη συνεργασία με συναρμόδιες αρχές του εξωτερικού.