Την ώρα που έχει ήδη ολοκληρωθεί η διόρθωση των γραπτών των Πανελλαδικών Εξετάσεων σε πολλά μαθήματα, οι πληροφορίες που φτάνουν από τα βαθμολογικά κέντρα επιβεβαιώνουν τις αρχικές εκτιμήσεις για τη διακύμανση των βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ. 

Διαφαίνεται δηλαδή μια σημαντική πτώση των βάσεων στο 2ο, 4ο και 5ο επιστημονικό πεδίο η οποία θα είναι περισσότερο εντυπωσιακή σε σχολές και τμήματα της ελληνικής περιφέρειας. 

Οι βάσεις εισαγωγής στο 1ο και το 3ο επιστημονικό πεδίο θα κινηθούν πάντως ανοδικά αν τελικώς επιβεβαιωθεί η φημολογούμενη μείωση του αριθμού των εισακτέων στις Νομικές και Ιατρικές σχολές.

Οι Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική μείωση του αριθμού των εισακτέων, θα παρουσιάσουν πιθανότατα άνοδο των βάσεων. Πριν πάντως από την οριστική ανακοίνωση του αριθμού των εισακτέων που αναμένεται εντός της επόμενης εβδομάδας αλλά και της στατιστικής κατανομής των βαθμών των υποψηφίων σε κάθε μάθημα, καμία πρόβλεψη δεν μπορεί να είναι ασφαλής.

Το νέο Μηχανογραφικό δελτίο θα πρέπει κατά συνέπεια να συμπληρωθεί χωρίς οι υποψήφιοι να λαμβάνουν υπόψη τις βάσεις των προηγούμενων ετών. 

Οι υποψήφιοι μάλιστα που ανήκουν σε μια από τις τρεις ειδικές κατηγορίες (πολυτέκνων, τριτέκνων και κοινωνικών κριτηρίων) θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου χωρίς να επηρεάζονται στις προτιμήσεις τους από τις περσινές βάσεις των ειδικών κατηγοριών.           

* Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις σε όλα τα επιστημονικά πεδία είναι του Εκπαιδευτικού Φροντιστή, Γιώργου Χατζητέγα.