Τη Δευτέρα 10 Ιουνίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιουνίου στους ατομικούς λογαριασμούς των περίπου 2.300 δικαιούχων του ΤΑΠ-ΟΤΕ, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΙΚΑ, η καθυστέρηση οφείλεται στην ύπαρξη τεχνικού προβλήματος, το οποίο διευθετήθηκε.

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Ιδρύματος, τα έσοδα του ΙΚΑ το Μάιο του 2013 ανήλθαν στο ύψος των 858.840.999,47 ευρώ.