Ευκαιρία σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες που ασφαλίζονται στα βαρέα να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και με 15ετία σε ηλικίες 55, 56 και 57 ετών δίνει η νομοθετική διάταξη που προβλέπει ότι μπορούν να εξαγοράσουν μέχρι 1.200 ημέρες στα βαρέα και να κατοχυρώνουν τις ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ακόμη και μετά το 2013.

Η δυνατότητα αυτή, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», αφορά στις γυναίκες που εξακολουθούν να ασκούν επάγγελμα το οποίο έπαψε από την 1η/1/2012 να περιλαμβάνεται στη λίστα των «βαρέων και ανθυγιεινών» και τους λείπουν μέχρι 1.200 ημέρες για να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων στα βαρέα πρέπει να είναι 3.600 ημέρες, για ασφαλισμένες μέχρι το 1992, και οι 3.375 ημέρες αντίστοιχα για όσες προασφαλίστηκαν μετά το 1993.

Αντίθετα οι μέχρι το 1992 ασφαλισμένες που συμπληρώνουν τις χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται ως το 2012 μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από τα 55. Οι μετά το 1993 ασφαλισμένες με βαρέα συνταξιοδοτούνται στα 60-62.