Το 89% των Ελλήνων εργαζομένων αναλαμβάνουν με δική τους πρωτοβουλία την πρόοδο της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα Workmonitor που διεξήγαγε η εταιρεία Randstad, από τις 5 έως τις 22 Αυγούστου 2010.

Εντούτοις, περίπου το 90% των εργαζομένων θεωρούν ότι οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να υποστηρίζουν τους υπαλλήλους τους στην προσωπική εξέλιξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Η έρευνα αυτή συμπίπτει με τα γενικά παγκόσμια ευρήματα.

Τον περασμένο χρόνο μόνο το 39% παρακολούθησαν μία σειρά μαθημάτων ή περαιτέρω εκπαίδευση μέσω του εργοδότη και το 54% των υπαλλήλων θεωρούν ότι ο εργοδότης τους παρακινεί στη συνέχιση της επαγγελματική τους εξέλιξης. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι 6 στους 10 Έλληνες εργαζομένους μετακινούνται σε οργανισμούς που υπόσχονται ταχύτερη, καλύτερη ανάπτυξη και το 93% των εργαζομένων δήλωσαν, ότι επιθυμούν συνεχή ανάπτυξη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας. Μόνο το 31% των Ελλήνων εργαζομένων που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι έχουν εξελιχθεί ταχύτερα, επειδή χρειάστηκε να εργαστούν σκληρότερα ή να αναλάβουν διαφορετικά εργασιακά καθήκοντα κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζουν την οικονομική κρίση ως ευκαιρία ανάπτυξης. Πάνω από 50% των Ελλήνων εργαζομένων που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι θέλουν να αναπτυχθούν επαγγελματικά αλλά δε γνωρίζουν τον τρόπο υλοποίησης στο οργανισμό που ήδη εργάζονται.

Το 95% των Ελλήνων εργαζομένων δηλώνει ότι η προσωπική τους ανάπτυξη αποτελείται από τον συνδυασμό προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Η αυτοπεποίθηση των εργαζομένων είναι σταθερή. Η πρόσφατη έρευνα υποδεικνύει, ότι το 67% των Ελλήνων εργαζομένων αισθάνονται σίγουροι στη προοπτική ανεύρεσης νέας εργασίας, ποσοστό υψηλότερο σε σχέση με πριν 3 μήνες, όπου το ποσοστό ήταν 65%, παράμεινε όμως χαμηλότερο σε σχέση με πριν 6 μήνες, όπου ήταν 72%.

Η δείκτης κινητικότητας συνεχίζει να υποδηλώνει αβεβαιότητα

Στην πρόσφατη έρευνα, το 10% των Ελλήνων εργαζομένων που ερωτήθηκαν, ανησυχούν ότι θα χάσουν την εργασία τους. Ένα ποσοστό 13% αναζητά ενεργά νέα εργασία , σε αντίθεση με το τελευταίο εξάμηνο, όπου ήταν 6% και το τελευταίο τρίμηνο ήταν στο 12%. Στην Ελλάδα, ο δείκτης κινητικότητας μειώθηκε κατά 2 μονάδες και έφτασε στις 99 συνολικά. Επίσης, στους νεότερους ηλικιακά μειώθηκε από τις 124 μονάδες στις 103, τους 3 τελευταίους μήνες. Κάτι που αντικατοπτρίζει τη συνεχόμενη αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές νέων θέσεων εργασίας και γενικότερα την οικονομία, στην κατηγορία των ατόμων, στις ηλικίες 18-24 ετών.

 

Η επαγγελματική ικανοποίηση διατηρείται σε υψηλό επίπεδο

Το 64% των Ελλήνων εργαζομένων, δήλωσαν ικανοποιημένοι με τον τωρινό τους εργοδότη σε σύγκριση πριν από 3 - 6 μήνες, όπου ήταν 63%. Στην Ουγγαρία το ποσοστό είναι 51%, στην Ιταλία είναι 61% και στη Γαλλία είναι 67%.

Προσωπικό κίνητρο: Εστίαση στην προαγωγή

Οι εργαζόμενοι σε 10 από 26 χώρες παγκοσμίως, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή σε σχέση με πριν 3 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Το ποσοστό για το 1ο και το 2ο τρίμηνο για το έτος του 2010 ήταν 15% και 14%, αντίστοιχα. Αύξηση της τάξεως 16% παρατηρείται στους Έλληνες εργαζόμενους που εστιάζουν στην προαγωγή.

 

Τα χαρακτηριστικά της ερευνάς Workmonitor της Randstad

Μετά την επιτυχή διεξαγωγή του πρώτου Workmonitor στην Ολλανδία το 2003 και πρόσφατα στη Γερμανία, ή έρευνα Workmonitor πλέον διεξάγεται σε 26 χώρες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων ευρωπαϊκών, ασιατικών και αμερικανικών χωρών. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο και αναδεικνύει τις παγκόσμιες και εθνικές τάσεις και την κινητικότητα της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου.

Η έρευνα Workmonitor στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων στην αγορά εργασίας, καθώς και τις μετακινήσεις των εργαζομένων σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα 6μηνο πλαίσιο. Παράλληλα, βοηθά στην κατανόηση των αισθητήρων της αγοράς και των τάσεων που διαμορφώνουν οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα. Εκτός από τις εργασιακές μετακινήσεις, μέρη της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.

Η ποσοτική μελέτη διεξάγεται μέσω ενός online ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελούν άτομα ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε μια αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος δείγματος για το 3ο τρίμηνο στην Ελλάδα είναι 1215 απαντηθέντα ερωτηματολόγια, χρησιμοποιώντας το Survey Sampling International.