Μεγάλη αύξηση καταγράφηκε τον Απρίλιο εφέτος στις ελληνικέςεξαγωγές, ενώ μειώθηκαν περαιτέρω οι εισαγωγές.

Ειδικότερα, από τις εκτιμήσεις της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για την πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της χώρας, προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εξαγωγών- αποστολών τον Απρίλιο 2013 ανήλθε στο ποσό των 2.476,7 εκατ. ευρώ έναντι 2.180,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2012, παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%.

Ενώ, η συνολική αξία των εισαγωγών- αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 3.914,1 εκατ. ευρώ έναντι 3.954,7 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2012, παρουσιάζοντας μείωση 1%.