Ρεπορτάζ: Έλενα Σιάνου

Έγγραφη προσφορά για μεταβίβαση του ακινήτου που κατέχει στην Κάντζα Αττικής προς το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε ο γνωστός σχεδιαστής μόδας Λάκης Γαβαλάς.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γαβαλάς μέσω του συνηγόρου του Γιάννη Παγορόπουλου υπέβαλε την συγκεκριμένη προσφορά, μετά και τις συζητήσεις που είχαν γίνει για την μετεστέγαση των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής στα εν λόγω γραφεία.
Σύμφωνα με τον κ. Παγορόπουλο κατά το παρελθόν ο κ. Γαβαλάς είχε διατυπώσει ατύπως την πρόθεσή του να παραχωρήσει στο Δημόσιο το εν λόγω ακίνητο, ωστόσο σήμερα είναι η πρώτη φορά που η πρόταση αυτή κατατίθεται επίσημα. Ο κ. Γαβαλάς έχει εκφράσει εξάλλου την πρόθεσή του να ρυθμίσει τις οφειλές του και να αποφυλακιστεί.

Συγκεκριμένα, στην προσφορά αναφέρεται:

«Η ανώνυμη εταιρεία Λάκης Γαβαλάς ΑΕ, στη συνέχεια της συζήτησης που άνοιξε από την Περιφέρεια Αττικής για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών της στο ακίνητο ιδιοκτησίας της στην Κάντζα Αττικής, συνολικής αξίας 37.000.000 ευρώ, επέδωσε σήμερα 10.6.2013, στους νόμιμους εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου κους Υπουργό των Οικονομικών και Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, έγγραφη προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του ΑΚ, για τη μεταβίβαση του εν λόγω ακινήτου της σε αυτήν, προκειμένου να εξοφληθούν πλήρως, οι συνολικού ύψους 17.000.000 ευρώ υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο».