Σε μάχιμες θέσεις της  Ελληνικής Αστυνομίας μετακινούνται 675 αστυνομικοί που αποδεσμεύονται από διάφορες δοικητικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των μετατάξεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, οι υπηρεσίες της Αστυνομίας θα στελεχωθούν με 625 διοικητικούς υπάλληλους, ενώ αντίστοιχος αριθμός αστυνομικών θα διατεθεί σε μάχιμες υπηρεσίες.

Επιπλέον 50 αστυνομικοί θα αποδεσμευθούν από την Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας και θα διατεθούν στη μάχιμη αστυνόμευση.

Από τους υπαλλήλους που θα ενταχθούν σύντομα, ως πολιτικό προσωπικό, στο δυναμικό της Ελληνικής Αστυνομίας, 202 θα διατεθούν σε επιτελικές θέσεις αστυνομικών υπηρεσιών της Αθήνας, 79 σε υπηρεσίες της Θεσσαλονίκης, ενώ οι υπόλοιποι 394 θα ενισχύσουν ανάλογες διοικητικές υπηρεσίες των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας.