Σε τροχιά συρρίκνωσης παρέμεινε η οικοδομική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του 2013, με τον αριθμό των οικοδομικών αδειών να μειώνεται κατά 44,4%. Τον Μάιο η μείωση έφτασε το 50,9%.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2013, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα (ιδιωτική - δημόσια) στη χώρα εμφανίζει μείωση κατά 44,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 45,1% στην επιφάνεια και κατά 44,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2012.

Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας μείωση κατά 44,2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,6% στην επιφάνεια και κατά 43,5% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2012.