Το ποσόν των 1,625 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, (ΟΔΔΗΧ), μέσω δημοπρασίας εξάμηνων εντόκων γραμματίων.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους ενός 1,25 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 375 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 4,20%, παραμένοντας αμετάβλητη έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας στις 8 Μαΐου. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 2,125 δισεκατομμυρίων ευρώ, πού υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσόν κατά 1,70 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013, στις 12 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.