Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον αριθμό των εισακτέων στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) και στις ΑΣΤΕΙ για το νέο ακαδημαϊκό έτος (2013-2014), ο οποίος παρουσιάζει μείωση κατά 8,94%.

Ο αριθμός εισακτέων, που συνολικά διαμορφώνεται στους 69.288 (από ΤΟΥΣ 76.094) στα Ανώτατα Ιδρύματα, παρότι τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μειώθηκαν κατά 25%, μειώνεται κατά 8,94%. Ειδικότερα, στα Πανεπιστήμια αυξάνεται σε σχέση με το προηγούμενο έτος κατά 4,76%, ενώ στα ΤΕΙ μειώνεται κατά 28,1%. Παράλληλα στην ειδική σειρά δηλαδή στις κατηγορίες των πολυτέκνων, των τριτέκνων και των ειδικών περιπτώσεων με κοινωνικά κριτήρια οι εισακτέοι ανέρχονται σε ποσοστό 20% .

Ο αριθμός των εισακτέων, σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας έχει βασιστεί στις εξής παραμέτρους:

-στον αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013.
-στο μέσο ετήσιο αριθμό εισακτέων και εισαχθέντων για τουλάχιστον μία πενταετία
-στις προτάσεις των Ιδρυμάτων, όπου αυτές υπήρχαν.
-στην αναδιάρθρωση και τον εξορθολογισμό του Ακαδημαϊκού Χάρτη της χώρας που υλοποιήθηκε με το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».

Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

TAGS