Επαναπροκυρήσσονται άμεσα 95 θέσεις επικουρικών γιατρών για κάλυψη αναγκών νοσοκομειακών δομών ανά την επικράτεια, καθώς στην αρχική προκήρυξη δεν επεδείχθη ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των 308 επικουρικών ιατρών από τις 403 θέσεις, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί με την υπ. αρ. πρωτ. Υ10α/Γ.Π. οικ. 39742/2-5-2013 υπουργική απόφαση.

Οι 30 θέσεις εξ’ αυτών προορίζονται αποκλειστικά για την κάλυψη των καίριων αναγκών των νοσοκομειακών μονάδων των νησιών του Αιγαίου, του Ιονίου και της Κρήτης.

Από τις 95 θέσεις που επαναπροκηρύχθηκαν οι 18 αφορούν επίσης νησιωτικές νοσοκομειακές μονάδες.