Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε χθες στη δημοσιότητα τους αριθμούς των εισακτέων ανά τμήμα και Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Μέσα από μια προσεκτική μελέτη των αριθμών εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα που συνοψίζονται στα εξής:

1. Έχουμε μείωση των θέσεων των εισακτέων στα ξενόγλωσσα τμήματα, στις φιλολογίες, Θεολογίες, Ιστορικα τμήματα, παιδαγωγικά. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η μείωση για τα τμήματα των φιλολογιών ανέρχεται στο 14,6%. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η μείωση για τα τμήματα της Αγγλικής φιλολογίας καθώς ανέρχεται στο 26%. Γενικά στο πρώτο πεδίο τα περισσότερα τμήματα έχουν δεχτεί μείωση στους εισακτέους. Αντιστέκονται στη μείωση των εισακτέων η Ψυχολογία και τμήματα όπως του Θεάτρου, Κινηματογράφου,των Εικαστικών Τεχνών η Δημοσιογραφία, η Ειδική αγωγή, τα τμήματα Μουσικών σπουδών.

2. Αύξηση των εισακτέων σε γεωπονίες

3. Αύξηση των εισακτέων σε επαγγέλματα υγείας

4. Μείωση των εισακτέων στη νομική. Αν και αυξήθηκαν οι εισακτέοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ο συνολικός αριθμός και στα τρία τμήματα είναι μειωμένος στη γενική σειρά κατα 4% (1180 εισακτέοι, έναντι 1230 το 2012-2013)

5. Αύξηση των εισακτέων σε οικονομικά,πληροφορική και σε πολυτεχνικά τμήματα

6. Δημιουργία νέου τμήματος πληροφορικής στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 160 εισακτέους

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το Υπουργείο Παιδείας προσπαθεί να μειώσει τους εισακτέους σε σχολές που είναι κορεσμένες επαγγελματικά και να αυξήσει τους εισακτέους σε τμήματα που έχουν προοπτικές στην αγορά εργασίας.