Πολλά ερωτηματικά, τουλάχιστον, προκαλεί η γαλαντομία με την οποία συμπεριφέρεται,τελευταία, η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη, οικονομικά, περίοδο.

Έτσι, μετά τα περίπου 32.000 ευρώ που δαπανήθηκαν για την αγορά 60 tablets, μία ακόμα απόφαση προξενεί εντυπώσεις.

Πρόκειται για τη μετακίνηση μιας Τρικαλινής περιφερειακής συμβούλου στην Άνδρο, για τρεις ημέρες, η οποία θα κοστίσει, ούτε λίγο ούτε πολύ, χίλια πεντακόσια ευρώ!

Η απόφαση έχει ως εξής: «Αποφασίζουμε την έγκριση συνολικής δαπάνης χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500 ευρώ) για την μετακίνηση εκτός έδρας στο Νομό Κυκλάδων στο νησί της Άνδρου της Περιφερειακής Συμβούλου Τρικάλων κα. Αργυροπούλου – Καλλιάρα Ελένη για το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης που έχει ως θέμα «ΓΥΝΑΙΚΑ, ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ», Ευρηματικότητα, Διαχείριση Κρίσεων, Πρωτοβουλία – Επιχειρείν από τις 13 έως τις 16 Ιουνίου 2013 που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών».