Αναστέλλεται η είσπραξη του του ανταποδοτικού τέλους υπέρ της ΕΡΤ που εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ έως τη σύσταση νέου φορέα παροχής της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας.

Ουσιαστικά αυτό σημαίνει ότι μέχρι τη σύσταση της ΝΕΡΙΤ, που τοποθετείται έως το τέλος Αυγούστου, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ δεν θα επιβαρύνονται με το ανταποδοτικό τέλος.

Όσον αφορά στους λογαριασμούς που θα εκδοθούν τις προσεχείς ημέρες και θα περιλαμβάνουν το ανταποδοτικό τέλος, θα πραγματοποιηθεί αντιλογισμός κατά την εκκαθάρισή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τέλος που εισπράττει η δημόσια τηλεόραση, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, υπολογίζεται στα 290 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.


 

TAGS