Τον δρόμο των.... απολύσεων στις ΔΕΚΟ φαίνεται ότι ανοίγει η κυβέρνηση με την δημοσίευση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με την οποία προβλέπεται ότι με απλές αποφάσεις των εποπτευόντων υπουργών θα μπορούν στο εξής να καταργούνται και να συγχωνεύονται εταιρείες του Δημοσίου.

Στην πράξη, η νομική ρύθμιση δεν αφορά μόνο την ΕΡΤ αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και σε όλες τις εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπου το κράτος κατέχει πάνω από το 50% των μετοχών, τις θυγατρικές τους, ακόμα και ανώνυμες εταιρείες που έχουν τεθεί σε καθεστώς αποκρατικοποίησης.

Η νομική ρύθμιση, την οποία δεν έχουν υπογράψει οι υπουργοί της ΔΗΜΑΡ και του ΠΑΣΟΚ, πρέπει ωστόσο να κυρωθεί από το κοινοβούλιο εντός των επόμενων τριών μηνών. Δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να φέρει στη Βουλή για κύρωση την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άμεσα.

Η σημασία όμως της εν λόγω Πράξης έγκειται στην κατάργηση οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα που θε έχει ως αποτέλεσμα την άμεση απόλυση του προσωπικού που απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και θεωρείται ως η βασική δεξαμενή για τις υποχρεωτικές απομακρύνσεις 2.000 εργαζομένων από τον κρατικό μηχανισμό μέσα στον Ιούνιο, όπως έχει εξάλλου συμφωνηθεί με την τρόικα.