Σύσκεψη για τα οικονομικά του δήμου Αθηναίων, υπό την παρουσία των μελών της Τρόικας , πραγματοποιήθηκε  το μεσημέρι της Τετάρτης στο δήμο.

Συζητήθηκε ο οικονομικός απολογισμός για το 2010 (θα έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο) , ο προϋπολογισμός του 2011, που θα κατατεθεί περί τα τέλη Μαρτίου αλλά και οι δανειακές υποχρεώσεις του μεγαλύτερου δήμου της χώρας. Επίσης εξετάστηκε ενδελεχώς η συνέπεια του δήμου στις υποχρεώσεις του προς το δημόσιο, καθώς και η ορθότητα των στοιχείων που δίνει στην Στατιστική Υπηρεσία κ.α.

Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν κατέστη σαφές ότι ο δήμος αποπληρώνει κανονικά τα δάνεια που έχει λάβει, και προχωράει επίσης στην ακόμη μεγαλύτερη μείωση των λειτουργικών του δαπανών. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για συγχώνευση των οργανισμών του δήμου από 18 που λειτουργούν σήμερα σε 12 και η δημιουργία ενός κοινού κέντρου προμηθειών για όλες τις υπηρεσίες του δήμου.