Τη μεγάλη σημασία της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την παροχή εγγυήσεων ύψους 500 εκατ. ευρώ σε τρεις ελληνικές τράπεζες με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγικών επιχειρήσεων τόνισε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά Βασίλης Κορκίδης

Όπως σημείωσε αποτελεί σημαντική πρόοδο για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας και την αντιμετώπιση της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά, δεδομένου ότι η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών, ώστε να αρχίσουν και πάλι να δανείζουν την πραγματική οικονομία, προϋποθέτει αρκετό χρόνο.

Ο κ. Κορκίδης μάλιστα εξέφρασε την άποψη ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να προχωρήσει στο διπλασιασμό των διαθέσιμων κεφαλαίων της προς την Ελλάδα τη φετινή χρονιά, ώστε να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ και να αποτελέσουν σημαντική ένεση για την ομαλοποίηση της ρευστότητας.

Συγκεκριμένα η δήλωση του προέδρου του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη αναφέρει:

«Η υπογραφή της σύμβασης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή κεφαλαίων-εγγυήσεων σε τρεις ελληνικές εμπορικές τράπεζες με στόχο την ενίσχυση εξαγωγικών επιχειρήσεων είναι μία σημαντική πρόοδος στην χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της χώρας μας.

Τα 500 εκατ. ευρώ της εγγυήτριας ΕΤΕπ θα καλύπτουν εγγυητικές επιστολές εμπορικών επιχειρήσεων και θα χρησιμοποιούνται σε ανακυκλούμενη βάση τρεις φορές τον χρόνο με σκοπό να στηρίξουν όγκο εξαγωγικών συναλλαγών της τάξεως του 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Η συμμετοχή των τριών ελληνικών συστημικών τραπεζών με αποδέκτες τρεις πολύ μεγάλες ξένες τράπεζες δημιουργεί ένα χρήσιμο εργαλείο εμπορικής χρηματοδότησης "trade finance" με στόχο την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος της ρευστότητας στην αγορά.

Η αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των ελληνικών τραπεζών για να αρχίσουν πάλι να δανείζουν την πραγματική οικονομία, να χορηγούν τα απαραίτητα κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις και να εκδίδουν εγγυητικές επιστολές, προϋποθέτει αρκετό χρόνο, αφού πρέπει πρώτα να ανακεφαλαιοποιηθούν, να βελτιώσουν το ενεργητικό τους και να ρυθμίσουν τις επισφάλειες τους.

Ο έμπρακτος τρόπος της εμπιστοσύνης που δείχνει από την αρχή του 2013 η ΕΤΕπ στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, θα πρέπει να εκφραστεί με τον διπλασιασμό των διαθέσιμων κεφαλαίων της προς την Ελλάδα τη φετινή χρονιά, ώστε να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ και να αποτελέσουν σημαντική ένεση για την ομαλοποίηση της ρευστότητας.

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το 95% των εταιριών της Ευρωζώνης αλλά και της Ε.Ε. των 27, για την νέα προγραμματική περίοδο, είναι πλέον δεδομένη. Η αυξημένη πρόσβαση χρηματοδότησης, η παροχή εγγυήσεων και τα νέα δανειοδοτικά οχήματα είναι τα τρία ισχυρά εργαλεία της Κομισιόν προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που άλλωστε θα απασχολήσουν την Σύνοδο Κορυφής στις 27 και 28 Ιουνίου.

Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει την τελική συμφωνία του προγράμματος και αναγνωρίζει την καθοριστική παρέμβαση του Πρωθυπουργού για τις υπογραφές των διεθνών τραπεζικών ομίλων Citibank, HSBC και Commerzbank, με την εγγύηση της ΕΤΕπ, να κάνουν δεκτές τις υπογραφές των τριών ελληνικών τραπεζών Εθνικής, Eurobank και Πειραιώς για τις εισαγωγικές και εξαγωγικές εμπορικές συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων».