Κρίσιμη μέρα για την ΕΡΤ, καθώς ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας θα αποφασίσει επί του αιτήματος της ΠΟΣΠΕΡΤ που ζητεί να ανασταλεί έστω προσωρινά η απόφαση της κυβέρνησης να «σιωπήσει» η ΕΡΤ, μέχρι να συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου η κύρια προσφυγή στις 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Ο πρόεδρος του ΣΤΕ Κωνσταντίνος Μενουδάκος είναι εκείνος που θα αποφασίσει εάν υπάρχει ουσιαστική νομική βάση στην αίτηση της ΠΟΣΠΕΡΤ, έτσι ώστε να εκδώσει προσωρινή διαταγή για την λειτουργία της κρατικής τηλεόρασης μέχρι την συζήτηση της κύριας προσφυγής.