Την επίτευξη του στόχου για 10% συμμετοχή των ιδιωτών στην αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου πέτυχε η Εθνική Τράπεζα. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν στις 16:00 το απόγευμα.

Όπως αναφέρει στη χθεσινή της ανακοίνωσή, «επετεύχθη η εκ του νόμου προβλεπόμενη ελάχιστη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, συγκεντρώνοντας σε μετρητά από ιδιώτες επενδυτές ποσοστό πάνω από 10% του συνολικού ποσού της αύξησης και δεν θα προβεί σε έκδοση και διάθεση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών».

Μετά την ολοκλήρωσης της προγραμματισμένης για σήμερα συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΤΕ, θα υπάρξει αναλυτική ανακοίνωση για την κατανομή των μετοχών και τα ειδικότερα στοιχεία της κάλυψης της αύξησης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εθνική είναι η δεύτερη τράπεζα μετά την Alpha Bank που καταφέρνει να πετύχει τον στόχο του 10%.