Σε χαμηλά επίπεδα κινήθηκε ο αριθμός των Ελλήνων οικονομικών μεταναστών σύμφωνα με έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (2013 International Migration Outlook) παρά την κακή κατάσταση της απασχόλησης στην Ελλάδα το 2012, οπότε το μέσο ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 55% για τους νέους κάτω των 25 ετών και στο 21% στο σύνολο της χώρας, δεν καταγράφηκε στην πράξη μεγάλης κλίμακας μετανάστευση των Ελλήνων. 

Όπως τονίζεται στην έκθεση, οι εισροές των Ελλήνων σε ορισμένες χώρες υποδοχής δείχνουν μια μέτρια, αλλά επιταχυνόμενη αύξηση της μετανάστευσης. Οι Έλληνες που πήγαν για να εργαστούν στη Γερμανία το 2011 ήταν περίπου 23.000, στη Βρετανία περίπου 6.000, στην Ολλανδία 2.400, ενώ στη Σουηδία μετανάστευσαν 1.000 Έλληνες. 

Οι ροές προς αυτούς τους προορισμούς αυξήθηκαν απότομα το 2012 και συγκεκριμένα κατά σχεδόν 70% προς τη Γερμανία και 40% προς τη Σουηδία. Δηλαδή το 2012 μετανάστευσαν στη Γερμανία 39.100 Έλληνες και στη Σουηδία 1.400. 

Οι Έλληνες που μεταναστεύουν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι συνήθως πιο μορφωμένοι και νεώτεροι από εκείνους που διαμένουν στην Ελλάδα, διαπιστώνει η έκθεση του ΟΟΣΑ.
 

TAGS