Μισθούς από 331 - 843 ευρώ θα λάβουν όσοι απασχοληθουν εφέτος σε παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις, των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους. 

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, του υπουργείου Εσωτερικών και του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο τακτικός προϋπολογισμός του 2013 θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 839.520 ευρώ. 

Το προσωπικό θα προσληφθεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και οι μηνιαίες αποδοχές του ανά ειδικότητα έχουν ως εξής: 

1. Συντονιστής 611 ευρώ
2. Επιμελητές 483 ευρώ
3. Oμαδάρχες 331 ευρώ
4. Ιατροί 824 ευρώ
5. Νοσοκόμοι 606 ευρώ
6. Γυμναστές 502 ευρώ
7. Ειδικοί συνεργάτες Ψυχαγωγίας
και χειροτεχνίας 502 ευρώ
δ. Διαχειριστές 577 ευρώ
9. Βοηθούς Διαχειριστές 493 ευρώ
10. Αποθηκάριοι 493 ευρώ
11. Μάγειροι 843 ευρώ
12. Βοηθοί Μάγειροι 615 ευρώ
13. Τμηματάρχες 460 ευρώ
14. Ναυαγοσώστης 606 ευρώ

Σημειώνεται ότι τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.