Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοίνωσε τα προσωρινά στοιχεία για τους Αναθεωρημένους Δείκτες Τιμών Εισροών και Εκροών στη Γεωργία-Κτηνοτροφία, με έτος βάσης το 2010.

Ειδικότερα, η εξέλιξη των ανωτέρω Αναθεωρημένων Δεικτών Τιμών για τον Απρίλιο του 2013, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών…

Διαβάστε περισσότερα στο moneypost.gr