Ο υπουργός Εσωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης υπέγραψε σήμερα την απόφαση για την κατανομή ποσού 5 εκατομμυρίων ευρώ, εσόδων οικονομικού έτους 2012 εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων σε Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου.