Υπερβάσεις του ορίου ενημέρωσης κοινού στις τιμές του όζοντος διαπιστώθηκε από τις μετρήσεις του Δικτύου Παρακολούθησης Ατμόσφαιρας της Αθήνας.  

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν οι εξής υπερβάσεις:

Στο σταθμό Γεωπονική, στις 16:00, με τιμή 183 μg/m³

Στο σταθμό Νέα Σμύρνη, στις 16:00, με τιμή 193 μg/m³

Tο όριο ενημέρωσης κοινού είναι το 180 μg/m³ και το όριο συναγερμού το 240 μg/m³.

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δίνει οδηγίες για την προφύλαξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, συστήνει σε άτομα με αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις και γενικότερα άτομα ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση να παραμένουν σε εσωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την κυκλοφορία στο εξωτερικό περιβάλλον.

Επίσης, συστήνει στα άτομα αυτά καθώς και στα παιδιά να αποφεύγουν την έντονη σωματική άσκηση, η οποία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού και να οδηγήσει σε αναπνευστικά προβλήματα.

Σταδιακή μείωση των τιμών όζοντος αναμένεται από το απόγευμα.