Στη Ζάκυνθο μετέβη κλιμάκιο των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης μετά το δημοσίευμα του newpost για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού «νόμιμων» αλλοδαπών.

Όπως έγραφε το newpost στη Ζάκυνθο λειτούργησε ένα κλειστό κύκλωμα κρατικών λειτουργών και αιρετών που εκμεταλλεύτηκε τις ελλείψεις και τις αδυναμίες οργάνωσης του κράτους και θησαύρισε κάτω από τη μύτη των επίσημων αρχών. 

Για παράδειγμα δόθηκε άδεια σε Κινέζο που δεν ήλθε ποτέ στην Ελλάδα, έναντι 7.000 ευρώ!  Παράλληλα δόθηκαν άδειες οι οποίες είχαν εκδοθεί χωρίς καν να υπάρχουν οι απαραίτητοι φάκελοι με τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά, ενώ βρέθηκαν φάκελοι μεταναστών  χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα παράβολα πληρωμής για την έκδοση της άδειας τους (Διπλότυπα τύπου Β της ΔΟΥ), ενώ υπάρχουν από μετανάστες έγγραφες βεβαιώσεις ότι είχαν πληρώσει το ανάλογο ποσό. 

Μετά τις παραπάνω αποκαλύψεις του newpost ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ημόσιας ∆ιοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής έστειλε σήμερα κλιμάκιο ελεγκτών προκειμένου να πραγματοποιήσουν ελέγχους στο Δήμο Ζακύνθου και να διαπιστωθούν τυχόν παρανομίες.